Leverprøver

Alanin-aminotransferase,
Aspartat-aminotransferase,
Basisk phosphatase samt
Bilirubin
 
Alanin-aminotransferase (forkortet ALAT) – Aspartat aminotransferase (forkortet ASAT), samt Basisk phosphatase, er alle leverenzymer, som eksisterer i leverceller.

Disse blodprøver kendes som
levertal”.
 
Hvis du har et forhøjet niveau af disse enzymer i blodbanen, er det som oftest et udtryk for, at leverceller er gået til grunde. Dette kan ses i forskellige situationer, eksempelvis ved leverbetændelse/hepatitis, for højt alkoholforbrug, men også som følge af galdesten og andre ondartede sygdomme, der har spredt sig til leveren.
 
Da leveren fungerer som vores rensningsanlæg, kan disse prøver indikere, om den fungerer korrekt og ikke er overbelastet. Der vil ofte blive taget andre supplerende prøver, for at fastslå en evt. mistanke om leverskade.
 
En påvirkning af leveren hos hiv-smittede, er ofte forårsaget af den medicinske behandling, eller andre former for medikamenter du måtte tage. De er derfor alle, en god indikator for, om du kan tåle medicinen, eller om du evt. skal have en mindre dosis.
 
Bilirubin
Det fjerde levertal, der oftest måles er Bilirubin.

Bilirubin er et naturligt nedbrydningsprodukt fra de røde blodlegemer. Bilirubin frigives når de røde blodlegemer nedbrydes. Et forhøjet niveau af bilirubin kan indikere en nedsat leverfunktion, galdesten eller forhøjet nedbrydelse af de røde blodlegemer.
 
En ophobning af bilirubin bevirker gulfarvning af huden og det hvide i øjnene, en tilstand vi kender som gulsot. Bilirubin niveauet hos hiv-smittede kan også ses forhøjet, grundet den medicinske behandling, eller andre medikamenter du måtte tage.